Een heel klein beetje oorlog

Het groot Amerikaans luchtoffensief wordt ingezet. De Amerikanen gokken op

Cris Tits, forum Roze Leeuwen - Leuven

muiterij binnen de top van het Iraakse leger. De propaganda machines van

Saddam, de VS en de Britten draaien op volle toeren. Iedereen verkoopt zijn

eigen waarheid en het "vrije westen" zal kost wat kost het Iraakse volk

bevrijden...

Hoewel je het regime van Saddam niet kan verdedigen, kan men zich met Irak

afvragen waarom de VN deze agressie niet veroordeelt?

De Veiligheidsraad en de Verenigde Naties, de hoogste overleg organen op

wereldvlak, worden door Amerika uitgehold en voor schut gezet. Het wordt

pijnlijk duidelijk dat wij machteloos staan tegenover de Amerikaanse

arrogantie.

De echte "casualties of war" bij deze golfoorlog zullen niet de onschuldige

burgerslachtoffers zijn, ook niet de gevallen soldaten bij de Iraakse,

Amerikaanse en Britse troepen. De echte gesneuvelden zijn de

wereld-democratie, de hoogste bestuurlijke raden en de algemene

vredesbeweging.

Louis Michel en Guy Verhofstadt mogen dan al even dwarsgelegen hebben in de

NATO, dat alles neemt niet weg dat ze zonder schroom Amerikaanse konvooien

laten passeren met het zwakke excuus dat België de afgesloten verdragen moet

naleven.

Hier spelen economische belangen een ondergeschikte rol, nochtans gaan er al

een tijdje stemmen op dat ons land mag zich niet isoleren en dat we rekening

moeten houden met de gevolgen van een Amerikaanse boycot wanneer ons kleine

Belgenlandje zich te fel blijft verzetten tegen het imperialisme van de VS.

Het pacifisme van paars-groen staat in schril contrast met de levering van

Waalse Minimi's aan Groot Brittanië, wapens voor Nepal en zogezegd legale

wapenleveringen aan de Filipijnen...

Het credo van de Vlaamse Beweging, Nooit Meer Oorlog - Godsvrede -

Zelfbestuur, is vandaag meer dan ooit actueel. Het antwoord op de vraag in

het liedje van Noordkaap is NEEN. Daarom: stop de hypocresie van paars-groen

en vooral STOP USA!

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer