Léonard en aids

Print
Wat een bekrompen Godsbeeld hanteert Mgr. Leonard als hij vindt dat aids een vorm is van "immanente rechtvaardigheid" en hoever staat dit af van het Christelijk mededogen dat er juist op bedacht is iedereen in zijn persoonlijke waardigheid te bevestigen: in de eerste plaats de armen en zieken!
Bij het vernemen van deze uitschuiver moest ik onwillekeurig denken aan Matteus hoofdstuk 23 vers 13: "Wee u, schriftgeleerden...,Gij sluit het Rijk der hemelen af voor de mensen. Zelf gaat gij er niet binnen, terwijl gij hun die dit wel willen de toegang verspert."