Hill & Knowlton en de media-oorlog

Napoleon zei al dat het niet nodig was informatie over een veldtocht achter te houden. Het volstond, volgens hem een bericht gewoon lang genoeg achter te houden, tot het er in feite niet meer toe deed.

Rob Berkmans - Achel

De Amerikaanse 'slimme bommen' zouden, achteraf gezien, ongeveer 100 000 Iraakse burgerslachtoffers gemaakt hebben.

Hoeveel er dit keer na een bommentapijt van ongeveer 3000 bommen in de eerste twee dagen zullen vallen, zal dank zij het PR bureau Hill en Knowlton dat ook vorige keer alle informatie zeefde en centraliseerde opnieuw een lang en goed bewaard geheim blijven. (en onder meer kwam opdraven met de in tranen uitbarstende 15 jarige Koeweitse aspirant-verpleegster Nayira, dochter van Saoud Nasir, VS diplomaat in Koeweit en lid van de koninklijke familie met het verzonnen verhaal over de babyroof uit de couveuses door de Iraqi's dat de publieke opinie een militaire inbterventie moest doen accepteren )

Want de Amerikanen willen op vier dagen tijd in Bagdad zijn en de B-52's moeten om die krachttoer mogelijk te maken, gewoon de weg 'schoonvegen'.

Men kan zich indenken dat hier nog weinig sprake zal zijn van 'precisiebombardementen' en de Iraki's die het zich niet kunnen veroorloven op tijd te vluchten zullen hierbij als ratten in de val zitten en als ongedierte worden weggemaaid.

Maar de rekeningen van Hill en Knowlton in Koeweit moeten gespijsd worden en dus is Bush zo galant dit Pr bureau opnieuw de primeur van de 'officiële verslaggeving en de 'verkoop ' van de oorlog aan de media toe te schuiven.

Ze zullen hierin ditmaal logistiek gesteund worden door een door Rumsfeld gecoördineerd consortium van het CLI (Comittee for the Liberation(?) of Iraq, het Institute for Near East Policy in Washington, het Middle East Forum, het Hudson Institute, het Hoover Institute en firma's als Benador Associations.

Een prominente rol hierin is weggelegd voor Condoleeza Rice die bij dit alles als praatpaal mag fungeren. Voorzitter is uiteindelijk Randy Scheunemann, een prominent republikeins militair adviseur die o.m. voor Bob Dole werkte en zelf eigenaar is van Orion Strategies, een gouvernementele PR firma.

CLI heeft dan op zijn beurt weer konnekties met het American Enterprise Institute en andere uiterst konservatieve 'think tanks' die de focus van het publiek moeten richten op het Midden Oosten.

Dat Enterprise Institute wordt dan weer voornamelijk bevolkt door een groep van neo-conservatieve Joden en aanhangers van Christian Right, waartoe de meeste fundamentalistische bewegingen in de VS behoren.

Diverse leden hiervan,waaronder Robert Kagan, ondermeer ghostwriter voor Georges Schultz en Ronald Reagan ,zijn dan weer uitgevers van ultra-conservatieve publikaties zoals de 'Weekly Standard' of hebben zoals Bruce Jackson, voormalig voorzitter van Lockheed een grote voet tussen de deur op het ministerie van defensie.

Ook voormalig CIA -baas James Woolsey en uiteraard Pentagon -topman Richard Perle behoren tot deze groep.

Wie dus denkt de komende weken te zien wat hij ziet en te horen wat hij hoort, is er bij voorbaat aan voor de moeite want de Iraq-haviken zullen elke milligram informatie uitfilteren om deze 'dirty war' als een humanitaire operatie te doen voorkomen.

Een mens vraagt zich af waarom hij zijn tijd voor het scherm zit te verknoeien wanneer het eerste slachtoffer in de oorlog meteen al de waarheid zal zijn.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer