Bush

Dit bewijst nog maar eens dat de Iraakse leider de Westerse geschiedenis beter onder de knie heeft dan zijn tegenstander en er op zijn manier de nodige lessen uit heeft getrokken en het is maar omdat generaal Von Paulus die totaal geen ervaring had op het slagveld, besloten heeft tot overgave dat duizenden mensenlevens gespaard zijn gebleven.

Rob Berkmans - Achel

En voor die daad alleen is wellicht meer moed en doorzicht nodig geweest dan vele miltiairen in zijn geval zouden kunnen opbrengen.

Zijn officieren begonnen zich ten andere aan de lopende band in groep voor het hoofd te schieten en wie zo'n signaal negeert is gewoon een idioot.

Bush wil een oorlog beginnen op één smal front, op klimatologisch uiterst vijandig terrein,enkel rekenend op troepensterkte en materieel overwicht en dit zonder noemenswaardige bondgenoten. (Inmiddels vergetend hoe zij zich op een straatarme zakdoek groot als Somalie bv hebben moeten reppen om er heelhuids weg te raken. )

Dat geen enkele Westerse leider met enig gezond verstand zich op zo'n krankzinnige onderneming wil storten strekt hun alleen tot eer en heeft absoluut niets te maken met een gebrek aan loyaliteit tegenover een NAVO bondgenoot.

Er is ten andere geen enkele daad van agressie geweest, noch heeft iets doen uitschijnen dat die agressie tot de mogelijkheden zou behoren.

Waar gaat Bush ten andere straks de manschappen vandaan halen om na Irak ook Iran en andere omliggende landen te gaan bezetten, als nu al uit voorzorg 70 000 bodybags ter plaatse zijn gebracht.

Om een dergelijke machtsontplooing tot stand te brengen zijn nu ten andere al massaal reservisten opgetrommeld . Of het moet zijn dat Bush straks zoals Hitler destijds ook alles onder de 18 jaar gaat inschakelen om voor enige rugdekking te zorgen wanneer zijn troepen (of wat eer van overblijft ) oprukken naar Mekka of Islamabad.

De hamvraag blijft evenwel : wat doet Europa straks wanneer de VS en Engeland zich echt in een impasse werken en ineens toch een beroep op de VN gaan doen want het is duidelijk dat zowel Bush als Blair een achterdeur in die richting willen openhouden.

Waarschijnlijk komt dan het hele principe van de VN op de helling staan en is Europa gedwongen zich nog maandenlang bezig te houden met een oorlog die totaal niet de onze is of erger, worden wij uiteindelijk toch meegesleurd in een maalstroom van gebeurtenissen die de Europese eenheid willens nillens zullen bemoeilijken.

Maar wat dat betreft moeten wij dan maar hetzelfde motto aanhouden als de VS , namelijk :

There is no way back, voor een sterk en eengemaakt Europa dan met op termijn, naast een stabiele munt ook een eigen Europees leger en een stevig uitgebouwd netwerk van handelsbetrekkingen en diplomatieke relaties. Want daarin schuilt uiteindelijk de kracht en de toekomst van Europa.