Irak

De heren Goudmunt, Zilversteen, Lievekind en andere geniepige Rotsenhouwers

Johan Jaspers - Wilrijk

zullen wel weten waarom zeker. Door het naarstig gelobby van deze farizeeërs

zal wellicht binnenkort het triestige, nu bijna 50 jaar oude record

(6.000.000) op naam van A. Schickelgrueber uit Berchtesgaden met glans

verpulverd worden door die andere dorpsgek, Jos "dubbeja" Bos, oliesnuiver

uit Midland (Tex).