Bush

De olie-domme ondemocratisch verkozen miljonairszoon van de VS: George W. Bush, die nooit in militaire dienst was, en zijn neoconservatieve administratie willen oorlogje voeren tegen Irak in naam van God tegen alle Internationale rechtsregels in. Tegen de wereldwijde oppositie tegen geweld in.

Jean-Pierre Engels - Oostende

Het verschil tussen Bush - Hoesein - Hitler is nu zeer klein geworden. Eigenlijk onbestaande. Terroristen in naam van God. Nooit eerder in de geschiedenis van Amerika werden nationale machtsbelangen en fundamentalistische kwezelarij zo innig met elkaar verbonden.

Vanaf de 1ste bom of wat dan ook dat Bush laat vallen in een souverein land als Irak maakt van Bush een oorlogsmisdadiger die volgens het Internationaal Recht moet gestraft worden. Hopelijk gebeurt dit dan ook. Geen enkele Staat mag het alleenrecht op de wereld opeisen. Bush moet zich schikken naar de Internationale rechtregels, dus naar de VN en niet omgekeerd.

Bush brengt de wereld in gevaar door zijn kwezelarij 'in naam van God'.