Grijs geld

Als Jos Vaessen spreekt over zwart geld in het provinciaal voetbal, dan moet hij toch het hele plaatje in de goede context zetten.

Hubert WIjnen - Waltwilder

Als hij deze stelling aanhaalt, dan moet hij niet alleen spreken over vergoedingen van voetballers en trainers , maar ook over zwart geld in het parochiaal zangkoor , de dorpsfanfare, de toneelbond , de pingpongclub , de tennisclub enz….Al deze verenigingen betalen opleiders /dirigenten/regisseurs … een flinke som “zwart” geld uit opbrengsten door onbaatzuchtige inzet bij allerlei neven-aktiviteiten (mosselsouper– tombola – kienavond…) maar deze centen zijn voor de betrokkenen zuur verdiend als men alle “werkuren” zou tellen.

Waar hij zich vergist is het feit dat het hier gaat over amateur sport- en cultuurbeoefenaars en opleiders (met een grote dosis idealisme en maatschappelijke verantwoordelijkheidszin ) , en niet over beroepsmensen.

Plaatselijke sport- en cultuurverenigingen hebben een belangrijke taak van de overheid op zich genomen : zorgen voor gezonde culturele ontspanning in de vrije tijd vooral voor de jongeren,dit met de stilzwijgende afspraak dat men het financieel wel zelf zal redden.

Als de overheid nu ook dat “grijs” geld gaat opvorderen bij de belastingsaangifte, zal de trainer/opleider/dirigent/regisseur genoodzaakt zijn het dubbele te vragen aan de club/vereniging. Wat denkt U dat het gevolg zal zijn ?

Het soicaal-culturele leven zal verschralen en zeker in de kleinere leefgemeenschappen en de verzuring zal toenemen. Bovendien zal de overheid dan verplicht worden bij te springen om sport en ontspanning aan te bieden en zelf voor de volledige kosten moeten opdraaien.

Mijn vraag is dan ook : welk motieven heeft Jos Vaessen als hij dit collectief aanvaard “grijs” geldcircuit ,waar iedereen beter van wordt, wilt opdoeken ?