Corruptie in België

“Crisis in Antwerpen” HBvL 13/03/03. Na het ontslag van het voltallig Antwerps schepencollege gaf Premier Verhofstadt aan dat Antwerpen er goed aan doet een bureau voor integriteit te instaleren.

André Vanhaeren - Lanklaar

Corruptie is in België geïnstitutionaliseerd, het is er dagelijks overal in alle instellingen, ambtenarij en politieke middens. Overal en altijd worden er misbruiken gepleegd met belastinggelden, het is een gewoonte, zogenaamd voor de betere werking van iets, hem of haar. Is het geen P.C. of Gsm, kleding, verhoogde restaurant- en representatiekosten, reizen- en dienstwagen, brandstoffen, sponsoring en geknoei via allerhande overheidscontracten tot op het gemeentelijk niveau, aangepaste facturen, EU subsidiedossiers e.a., misbruik vakbondsgelden, justitie, politie, enz, enz, een land vol schandalen, men verrijkt zichzelf voor ons welzijn. Een politiek onafhankelijk bureau voor integriteit voor het ganse land, jazeker. In een corrupte en verzuilde particratie als België echter onmogelijk, voorbeelden genoeg.

Het macabere is dat men vorige wantoestanden steeds wettelijk legaliseert.