Drugs in Tongeren

Sinds het aantreden van de groenen in de verschillende regeringen, is ons land er qua waarden en normen sterk op achteruitgegaan. Het mensenras wordt met uitsterven bedreigd omdat wij, vooral door toedoen van de groenen, zitten opgescheept met legaliseringen

A.C.

van abortus, euthanasie en drugs