Antwerpen

Een stad met miljarden schulden, waar wij allemaal voor opdraaien. En dan wil men ons steeds maar weer doen geloven dat politiekers belangrijk zijn! Voor hun eigen belang ja, en de mensen op de tweede plaats. Als je dan Schilts op T.V. hoorde verklaren, na de eerste geruchten, dat de Antwerpenaar dat zijn bestuur niet erg kwalijk neemt die riante levensgang omdat het een wereldstad is, stemt tot nadenken.

Johan Mareels - Tongeren

Dat men de gangen van deze politici maar eens nagaat tot 10 jaar terug, men zal verschieten. En het is altijd hetzelfde in dit land. Nu moet men zonodig weer eens een commissie oprichten, opdat het in de toekomst niet meer kan gebeuren. De schuldigen moet men straffen en buiten het politieke bedrijf stellen. Dit is schriftvervalsing en mijneed. Daar staat voor een gewone ambtenaar een aantal jaren ontzetting uit zijn burgerrechten op, waarom niet voor die dames en heren? Men gaat nu maar een jaar terug. Wat met de vorige jaren? Hebben de dames en heren dat keurig aangegeven aan de belastingen en er belasting op betaald voor "VOORDELEN IN NATURA"? En dan de burgemeester van Antwerpen die het allemaal min of meer normaal vindt! De deontologie in de politiek is soms ver te zoeken. Maar het ergste is dat de dames en heren van welke politieke strekking ook het eigenlijk maar normaal vinden die snoepjes. Er zijn er zelfs bij die het normaal vinden omdat ze te weinig verdienen. En AGALEV doet haar naam alle eer aan in Antwerpen. Hoe was het ook weer? Anders gaan leven? Ze hebben dit in Anwerpen wel heel letterlijk opgenomen. Maar ja, alle traditionele partijen hebben van het potje gelekt. We weten weeral voor wie we de volgende keer niet moeten stemmen.