Grondwet

Ook de oppositiepartij C.D. & V. heeft nu haar lijst panklaar van tijdens de volgende legislatuur te herziene artikelen van de grondwet. Wij zijn blij dat zij het interview met prof. Robert Senelle (HBvL, 06 03 03) heeft gelezen. De grondwetspecialist betoogde onder meer dat het bestaan van het kiesdistrict Brussel- Halle- Vilvoorde strijidg is met artikel 4 van de grondwet. Op 7 maart gaf de krant mij de kans hieraan toe te voegen dat de kieswet ook strijdig is met de artikelen 2 en 3 van de grondwet en dit inzake gewesten en gemeenschappen. Uit mijn betoog kon bovendien worden afgeleid dat zowel de nieuwe kieswet, met kiesdistrict Leuven- Brussel- Halle-Vilvoorde, als de oude kieswet met kiesdistrict Brussel- Halle- Vilvoorde strijdig zijn met de grondwet. Maar wat horen wij nu ? De C. D. & V.- deskundigen zijn allen juristen en toch zouden zij willen dat de grondwet wordt gewijzigd om het kiesdistrict Brussel- Halle- Vilvoorde te kunnen splitsen ! De experts verwarren bijgevolg wetten van een hogere orde met wetten van een lagere orde. Het is immers niet de grondwet die moet worden aangepast aan de kieswet, maar de kieswet die moet worden aangepast aan de grondwet. En omdat het hier gaat om een kieswet die ongrondwettelijk is, kunnen onze Franstalige landgenoten niet eens gaan dwarsliggen. Alhoewel zij dat met alle mogelijke middlen zullen proberen.

Willy Alenus - Oostende

Meer over Tongeren