Antwerpen

Zijn de misbruiken gelijk de topambtenaren deze in Antwerpen praktiseren, een uitzondering of is dit slechts het topje van de ijsberg? Het lijkt mij althans heel ondenkbeeldig dat deze praktijken enkel in Antwerpen zouden voorkomen. De boekhouding van de gemeenten zou voor elke burger vrij controleerbaar moeten zijn. Dit is de beste garantie dat er geen misbruiken meer kunnen gemaakt worden met onze belastingsgelden. Tevens hebben wij als kiezer dan een echt controle instrument om onze bestuurders te kunnen evolueren.

Jos Kenis - Lanaken

Glasnost in België.

Meer over Maaseik