Vlaamse identiteit

Tijdens De Wevers gastcollege aan de UGent vielen de maskers af. Waar het voor De Wever omdraait is duidelijk niet beter bestuur maar het vestigen van een Vlaamse republiek als uiting van zijn Vlaamsnationale identiteit. Dat de meerderheid van de bevolking Belg is en Belg wil blijven, weigert hij onder ogen te zien. Dat men zich én Belg én Vlaming kan voelen al evenzeer. Het bewijst nog maar eens hoe enggeestig het Vlaamse volksnationalisme wel is en hoe weinig het begaan is met de noden van de bevolking. Terwijl de belastingdruk stijgt en onze welvaart op het spel staat, houdt De Wever zich bezig met identiteit. Meer zelfs, hij wil de enige garantie voor ons welzijn, België, opofferen voor zijn eigen identiteit.

Thomas Van Linter - Wetteren