Jeugd van tegenwoordig

In plaats van tijdig bij te sturen en duidelijke grenzen aan te geven gaan veel ouders,om 'in' of populair te zijn het puberale gedrag van hun kinderen gewoonweg imiteren en overnemen. Hoe kunnen we dan verwachten dat onze jeugd nog betrouwbare rolmodellen vindt om zich aan te spiegelen? Verder zijn kinderen te vaak een 'gadget' dat het perfekte plaatje moet voltooien.Een supernanny voor bepaalde ouders zou misschien al bij al geen slecht idee zijn om een en ander weer in goede banen te leiden..

Rob Berkmans - Achel