Parachutemoord

"stem op hbvl.be -heeft Els Clottemans de parachute gesaboteerd?"

Janine Meesters - Hasselt

Komaan, zeg. Schuldig of niet, het gaat hier nog steeds om iemands leven & toekomst. Dat is echt geen wedstrijd. Dit staat voor mij volledig op dezelfde lijn met: 'Wie wint het songfestival?' of 'Stem op je favoriete kandidaat & sleep een reis voor 2 personen naar Tahiti in de wacht...!' Alsof de berichtgeving van de pers in het algemeen al niet suggestief genoeg is, maakte deze krant er ook nog een poll van.

Zo'n zaak komt niet voor niets voor Assisen mét een jury. En het is nog steeds de taak van die jury om -zo onbevooroordeeld mogelijk- tot een verdict te komen. Hoe kan men op de vraag schuldig/ onschuldig objectief oordelen als men niet alle feiten kent of niet de beelden & bewijmateriaal heeft gezien die de jury wél heeft gezien?

Als men de beklaagde in levende lijve te zien krijgt of men ziet haar op TV, dan zijn dat 2 hele verschillende ervaringen die doorslaggevend kunnen zijn voor het oordeel, evenals het horen van de pleidooien van de advokaten versus de schriftelijke versie doornemen. De mensen die aan deze 'stemming' meededen pretenderen in mijn ogen dat ze het antwoord weten op de schuldvraag, zonder volledig op de hoogte te zijn, want een goed onderbouwde mening kan men nooit krijgen van & door de media omdat die nooit zullen opkunnen tegen alle informatie van het proces zelf.