Contacten over alliantie tussen Dexia en Banque Postale

Dexia en de Franse Banque Postale zijn van plan een gemeenschappelijk filiaal op te richten met het oog op de financiering van lokale besturen. Dat schrijft de Franse krant Le Figaro. Aan De Tijd wordt bevestigd dat er contacten zijn, maar dat er nog niets beslist is.

belga.be

De geruchten over een huwelijk tussen Dexia en Banque Postale zijn niet nieuw. Dexia is al een tijdje geïnteresseerd in samenwerking, maar Banque Postale hield steeds de boot af. Volgens Le Figaro komt er nu toch schot in de zaak. Uit navraag bij een goedgeplaatste bron blijkt dat er contacten zijn tussen beide groepen, maar dat het dossier nog niet op de raad van bestuur is gekomen. De zaak is dus nog lang niet beklonken. Op 11 oktober is de volgende raad van bestuur van Dexia. Een dergelijke samenwerking kan de financiële toestand van Dexia ten goede komen. Dexia zou in dat geval een beroep kunnen doen op de depositobasis van Banque Postale, als alternatief voor geld ophalen op de financiële markten. Het grote probleem van Dexia in Frankrijk is dat het nog altijd niet beschikt over een kantorennet. Daardoor kan de groep - in tegenstelling tot andere grootbanken -geen beroep doen op spaardeposito's, de meest stabiele vorm van financiering.