Verkiezingsvoorspeller

Men kan zich enkele vragen stellen bij het initiatief van Prof. Lode

Dr. Rejan Minnekeer - Lanaken

Vereeck.

Zo geeft men de cijfers tot op de decimaal ( een cijfer na de komma).

Nochtans, als men alle getallen optelt ( in de reeks van de experten) komt

men op een totaal van 99,6 %. Er ontbreken dus 0, 4 %. Dat maakt toch wel

een verschil voor bijvoorbeeld de nek-aan-nekrace van VLD en CD&V (ieder

22,3 %), of bijvoorbeeld de N-VA ( 4,7 + 0, 4 = 5,1).

Verder is uiteraard de 'burgermening' sterk manipuleerbaar: men hoeft maar

de leden op te roepen om hun mening in te voeren en de cijfers gaan de

hoogte in.

Ook de mening van de 'experten' zal ongetwijfeld enige bias vertonen.

De vraag die mij het meest bezig houdt is de volgende : probeert men de

verkiezingen niet te herleiden tot een tweestrijd (VLD tegen CD&V), met de

hangende en prangende vraag: wie wordt de grootste ?

Het feit dat het hier geen 'peiling' is, en men dus nog op 17 mei met

resultaten kan komen is niet onbelangrijk. Men is nu al weken bezig met de

polariserende vraag : wie kan straks na de verkiezingen het initiatief

nemen?

Tenslotte : hoe onbevooroordeeld is een professor die in 2000 zelf op een

VLD-lijst stond?

Er zijn m.i. teveel twijfels mogelijk. En dan lijkt het mij deontologisch

niet verantwoord om met zoveel bombarie de resultaten te geven. Hoeveel

kiezers zullen bijvoorbeeld denken dat een stem voor Liberaal Appel, Vivant

of N-VA nutteloos is, omdat ze "toch de kiesdrempel niet halen" ?

Wanneer kunnen we naar verkiezingen gaan, zonder dat de pers al op voorhand

gepoogd heeft de resultaten te geven. De gekende boutade ( is ze van Tobback

?) houdt stand: de beste peiling zijn de verkiezingen zelf. Kunnen we dat zo

houden?