Werk parlementsleden

Parlementsleden moeten harder werken' (HBvL 10/03/03)

Riet Van Cleuvenbergen - Tongeren

Bedankt Hilde Vautmans met de suggestie om als Limburgse voor te stellen een uur vroeger te beginnen werken: dit wil zeggen dat we om 6u30 moeten vertrekken om met onze schitterende verbinding in Brussel te geraken voor de commissies beginnen. Of wil Vautmans dat we in Brussel een studio huren om dan enkel tijdens het weekend "midden de mensen" te zijn.

We hadden trouwens liever gezien dat de suggesties voor parlementair werk gericht waren aan haar eigen partijgenoten en de meerderheid. Het is steeds minimaal een kwartier wachten op de minister. Gelukkig voor de meerderheid moet men in het Vlaams parlement niet met de helft aanwezig zijn in commissievergaderingen. Alle vergaderingen zouden moeten afgelast worden omdat de meerderheid niet aanwezig is. Wel zij ze er om te stemmen: daarvoor organiseerden ze hun "stembrigades", parlementsleden van de meerderheid die op het ogenblik van de stemming per GSM opgeroepen worden. Zonder te weten waarover het gaat, zelfs rechtstaand, doet men wat van hen gevraagd wordt, maar vraag niet wat ze stemmen. Zo werd oa het inburgeringsdecreet goedgekeurd, zo werd de begroting welzijn al meermaals goedgekeurd. Wat het stellen van vragen betreft, als ministers hun ideeën eerst lanceren in de pers dan moeten ze niet lastig zijn dat parlementsleden hierover meer uitleg willen. Trouwens, de belangrijkste taak van parlementsleden is de regering controleren: zij kreeg immers bijna een volmacht om begrotingen en concrete wetgevingen uit te voeren.

En tot slot het voorstel om de middagpauze-in realiteit max 90 minuten - in te korten. Dit is typisch voor de hedendaagse liberaal. Wanneer wil Vautmans, zoals wij in CD&V, tijd vrij maken om naar afgevaardigden van de vele organisaties uit het Vlaamse Middenveld te luisteren?

Ik neem aan dat er personen zijn op kabinetten die hard werken, maar er zijn parlementsleden die zeker zo hard werken. Maar misschien kent Vautmans er geen?