Trop is te veel

Loontje komt om zijn boontje! De voorzitters van de twee politieke partijen die destijds het omroepmonopolie deden doorbreken, komen deze week broederlijk hun zelfbeklag doen bij HUMO. Het is geen leven meer! Vandaag de dag moet je als politicus van

Karel Hemmerechts - Strombeek-Bever

de ene tv-studio naar de andere hollen