Zwerfkatten

Volgens mij wil de stad Hasselt niet in het Felix project stappen , reeds meer dan drie jaar ben ik aan het ijveren dat de stad Hasselt rechtstreeks de dierenartsen betaalt voor het steriliseren of castreren van verwilderde katten / katers op het grondgebied van Hasselt .

Jhonny Buvens - Hasselt

Reeds jaar en dag zet een Kuringenaar zich in om verwilderde katten /katers te gaan vangen , laten steriliseren /castreren ,thuis te verzorgen en terug vrij te laten , en dit totaal belangeloos .Mijn vraag aan de stad was en is nog , betaal de door U aangestelde dierenartsen rechtstreeks en geef een kleine onkosten vergoeding aan de door U aangestelde katten -vang(st)ers , ja, negen en negentig procent der kattenvangers zijn vrouwen , de kosten worden nu gedragen door de personen welke de verwilderde katten /katers aanwijzen of brengen .Felix weigert pertinent om katten /katers te komen vangen op Hasselts grondgebied niet tegen staande zij reeds jaren een jaarlijkse vergoeding ontvangen van alle Limburgse gemeenten en 15.000 Euro( 600.000 oude Belgische Franken ) van de Provincie , Mijnheer Engelen is persoonlijk om extra geld komen vragen bij de Burgemeester maar vergat te zeggen dat Felix weigert in Hasselt op te treden .Na meerdere klachten van burgers en Hasseltse raadsleden heeft de Burgemeester mij op 12 .02.2003 toegezegd dat bij de volgende raadszitting (vorige week donderdag ) mijn voorstel zo goed als aanvaard zal worden en dat er 2500 euro ter beschikking zal staan voor steriliseren / castreren van verwilderde Hasseltse katten/katers ,met een jaarlijks maximum van 50 eenheden ,Geef Caesar wat Caesar toekomt