Stevaert

Steve Stevaert op zijn smalst in opinie (TVL)

Thieu Bollen - Genk

Zeggen dat de elektriciteitsdistributie niet belast wordt terwijl ze dat wel degelijk wordt via de vennootschapsbelasting (enkel in Vlaanderen en niet in Wallonië) is dat onwetendheid of een leugen.

En wat de Genkse belastingen betreft was het correcter te zeggen dat deze nog steeds lager zijn dan in Hasselt : even weinig personenbelasting maar de opcentiemen bedragen in Genk 1100 en te Hasselt 1150 want de belasting op de drijfkracht werd immers toch verhoogd.

Maar met de bekende smile worden al deze fabeltjes gemakkelijk geslikt door de argeloze kijker.