Belastingdruk

Naar aanleiding van het artikel betreffende de inderdaad absurde belastingen, betaald door de Heer G. Froidmont uit Tongeren, heb ik ook enkele bedenkingen. Ingevolge de herstructurering in het bedrijf ben ik in 1994 op 55 jarige leeftijd van de arbeidsmarkt verdwenen. Mijn inkomen viel dan ook drastisch terug, maar gelukkig was er eveneens de uitkering van een groepsverzekering die mij integraal werd uitbetaald en waarop ik kon terugvallen om mijn inkomen op een aanvaardbaar peil te houden. Van deze groepsverzekering werden aan de bron zowel de bijdragen RIZIV, als de belastingen en de aanvullende crisisbelasting afgehouden, een niet onaanzienlijk bedrag.

Martin Vrysen - Overpelt

Groot was dan ook mijn verbazing toen mij bij mijn pensionering ijskoud werd medegedeeld dat een fictieve rente berekend werd op de bruto uitkering van deze groepsverzekering, dus ook op de reeds ingehouden bedragen. De rentevoet die daarbij gehanteerd wordt benadert de 8% .Vadertje Staat mag mij ook eens vertellen

waar ik voor mijn spaarcentjes 8% kan bekomen.

Enfin, ook op de ingehouden bedragen betaal ik thans belasting onder de vorm van een zogeheten solidariteitsbijdrage. In tegenstelling tot de Heer Froidmont heb ik wel antwoord gekregen van de minister, maar naast de kwestie. Nochtans laat de Heer Steve Stevaert te pas en te onpas horen dat hij de onrechtvaardige belastingen afschaft. Bij een dergelijk bericht kijk ik steeds weer naar de datum van dit bericht om zeker te zijn dat het niet 1 april is.