Verkiezingshervorming

Na tweemaal het advies van de Raad van State naast zich neergelegd te hebben kwam gelukkig voor de burger de uitspraak van het arbitragehof dd. 26/02/03!

Albert Hillen - Zolder

De Vlaamse regering: de nieuwe gedragscode vanaf morgen of overmorgen (waarschijnlijk nooit)? Wat deed Jaak Gabriëls op 13 februari aan de poorten van Ford Genk? De nakende arbeidsberichten verdoezelen tot 18 mei? Bestaat er grotere hypocrisie? De zelfmatiging (!!!) aangekondigd door Patrick Dewael op 25 februari jl. zal er nooit komen. Van deze man, spijtig genoeg een Limburger, kan men niets geloven, maar men zou beter het tegenovergestelde verwachten. En dan Steve Stevaert die in 2000 nog zo luid aankondigde dat we 'snelle' treinverbindingen Hasselt-Brussel zouden krijgen! Deze is thans nog steeds minimaal en rijdt er 1u21 over. Misschien hebben de mensen aan het einde van deze eeuw meer geluk!