Brug in Vroenhoven

Het verslag (HBvL 21/02/03) is alvast zeer enig: ezelsbrug!

Jules Bielen - Hasselt

Een brug van 100 meter breed? Dat is niet bepaald een smalle brug. Ik vraag mij af hoeveel rijvakken deze brug heeft!

Het woordje 'brug' is vrouwelijk dan spreken wij van 'zij' en niet 'ie'. Het woord 'zaal' is eveneens vrouwelijk dus die en niet dat.Door toedoen van Oostkantonners in het Belgisch leger is deze brug niet opgeblazen op 10 mei 1940. Wat was er in mei 1941!

Het is wreed zei de uil en bezag zijn jong.

Hij had er maar één en het was een krom!