Politiek fatsoen

Een paar weken geleden las ik in de krant dat Agalev Steve Stevaerts verweet dat hij de groenen pest.

Lieve Decuypere - Sint-Truiden

Ik heb ooit aan politiek gedaan en voor de groenen. Ik heb sinds jaren besloten niet meer aan politiek te doen. Waarom wel omdat ik denk dat wanneer je serieus aan politiek wil doen je geen kansen krijgt. Je moet kunnen manipuleren mensen zaken beloven wetend dat het niet zal gebeuren aan vriendjes politiek doen ten nadele van

kwaliteit, en geld en macht primeert tegenover te echte belangen van de mensen en het beschermen van onze aarde die tenslotte ons leven geeft.

Ik ben voor de fietsersbond in de verkeerscomité van Sint-Tuiden en al probeer ik daar op een correcte manier te werken ten voordele van de zwakke weggebruiker, naar gelang mijn meningsuiting in deze krant, laat men mij toe mijn voorstellen te doen of niet. Ik verzeker U dat het geen sinecure is met politiekers te werken je wordt geïntimideerd soms belachelijk gemaakt en de mond dicht gesnoerd. Dat kan ik wel niet zeggen van de ambtenaren die soms in moeilijke omstandigheden hard moeten werken die blijven luisteren en ik wil met deze, deze mensen bedanken voor al het werk dat ze doen. Zij mogen tenslotte in de bloemetjes gezet worden.

Dat Steve Stevaert zo goed wil zijn om de groenen te helpen in geval het met hen slecht zou gaan dat doet hij zomaar niet, bij politiekers gaat het om stemmen en ik ben van mening dat als je samen goed wil kunnen werken dan moet je als gelijke tegenover

elkaar staan niet als de grote tegenover de kleine sukkelaar. Ik vind eerlijk gezegd dat er geen politiek fatsoen meer is.