José Happart

Uitspraak José Happart: "België splitsen is niet mogelijk of wenselijk" Happart meent dat Europa de splitsing niet zou erkennen. De splitsing is echter een nationale aangelegenheid waar Europa geen zeggenschap in heeft. Zelfs indien Europa de splitsing niet prettig zou vinden heeft dit in de praktijk nauwelijks tot zelf geen invloed.

xx

Ook wat de verdeling van de staatsschuld betreft heeft Hapart bedenkingen. De nationale staatsschuld wordt verdeeld over de gemeenschappen en de schulden die de gemeenschappen persoonlijk gemaakt hebben, blijven ook gewoon ten laste van de betreffende gemeenschappen. Ik kan enkel concluderen dat Hapart doodsbang is voor een splitsing en daarom de meest onzinnige argumenten naar boven haalt. Ik verwijs in dit verband ook naar bijvoorbeeld de splitsing van Tsjecho-Slowakije. Deze splitsing werd ook zondermeer door Europa erkend en uiteindelijk zijn zowel Tsjechië als Slowakije er beter van geworden