Partijprogramma's

In "De Kern" van dinsdag 4 maart schrijft Uw hoofdredacteur dat

Philip Gutschoven - Overpelt

partijprogramma's geen verschil meer uitmaken en dat het verschil "enkel

wordt gemaakt door mensen". Het verwondert mij dat hij hij hierbij een toch

fundamenteel verschil over het hoofd ziet: de partijen aan "paarse" zijde

gaan er van uit dat politiek waardenvrij is en dat "waarden" louter tot de

privésfeer zouden behoren. Maar "aan poltiek doen" kán nu eenmaal niet

waardenvrij zijn: geen enkel menselijk handelen ontsnapt aan zijn ethische

kontekst en dit geldt dus des te meer het politiek handelen. CD&V en NVA

lijken de enige demokratische partijen die dit aanvaarden en zijn als enige

gevestigd in de Vlaamse publieke kultuur die historisch Christelijk is, al

zouden sommige liberalen dat graag uit ons collectief geheugen wissen, en

die uiteraard Vlaams is, al willen sommige groenen dat liever niet meer

geweten hebben. Het verschil zit hem dus helemaal niet alleen in "mensen".

De kiezer heeft wel degelijk een keuze te maken op 18 mei : tussen de

"ik"-kultuur van paars aan de ene zijde of de "wij"-kultuur van CD&V en NvA

aan de andere zijde.