Voorstelling van zaken

De koninklijke bemiddelaars Danny Pieters en André Flahaut zetten gisteren hun zoektocht naar een oplossing voor de huidige politieke impasse onverminderd verder. Gisteren ontvingen ze Bart De Wever, vandaag spreken ze met Elio Di Rupo.

HBvL.be Het Belang van Limburg

Die twee vonden elkaar relatief snel na de verkiezingen van 13 juni. De twee waren zich bewust dat een regering zonder hen niet kan, het vertrouwen groeide. Dat is weg. Omdat Elio Di Rupo probeerde Bart De Wever en zijn N-VA te isoleren. Omdat Bart De Wever al eens wil lonken naar de liberalen, in het bijzonder naar Didier Reynders. En laat dat nu net de erfvijand van Di Rupo zijn.

Slagen Danny Pieters en André Flahaut erin om het vertrouwen tussen de twee tenoren te herstellen? Slagen ze erin om ontsnappingsroutes uit te werken voor de splitsing van B-H-V, de financiering van Brussel en de herziening van de financieringswet? Afwachten. Het resultaat zal mee afhankelijk zijn van de gesprekken achter de schermen tussen N-VA en PS. En indien ze slagen, dan is dat nog altijd geen garantie dat het daarna ook goed komt met de regeringsvorming.

Dat laatste is van veel zaken afhankelijk; onder andere ook van de voorstelling van zaken. Akkoorden worden al te vaak en al te zeer voorgesteld als overwinningen dan wel nederlagen voor Vlamingen of Franstaligen. Vooral onze Franstalige vrienden, zowel politici als journalisten, hebben zich daarin gespecialiseerd. Dat is mee een gevolg van het feit dat ze te lang op het standpunt kampeerden dat ze in niets vragende partij zijn, dat voor hen alles mag blijven zoals het is. Ze hebben dat zo vaak voor zichzelf herhaald, dat ze het ook zijn gaan geloven. Zelfs wanneer de feiten op het terrein aantonen dat het zo niet verder kan.

Nochtans, meer bevoegdheden voor Vlaanderen betekent ook meer bevoegdheden voor Wallonië en Brussel. Nochtans, een herziening van de financieringswet om te komen tot meer financiële verantwoordelijkheid en een sanering van de overheidsfinanciën is ook goed voor onze Franstalige landgenoten. Nochtans, een evenwichtig akkoord over B-H-V maakt dat onze politici daarna de handen vrij krijgen voor problemen zoals het versterken van onze economie en het veilig stellen van onze sociale zekerheid; ook die van Walen en Brusselaars. Nochtans, een correcte herfinanciering om van Brussel opnieuw een mooie, leefbare en veilige stad te maken, is ook goed voor de Vlamingen.

Minder politiek omwille van de politiek en meer gezond verstand zijn de sleutel tot succes.

Eric Donckier