Arbeidsplaatsen scheppen

De eerste minister zou 160.000 arbeidsplaatsen scheppen door o.a. de BTW te verlagen van 21 naar 6 % in de bouw en de horeca. Nadat de overheid door véél te hoge loonlasten eerst alle bedrijvigheid langzaam laat kapot gaan, zou ze nu maatregelen nemen.

Willy Degheldere - Brugge

Moet een overheid niet vooruitziend zijn, plannen op termijn en voorkomen? Denkt ze dat al wat nu al aan bedrijvigheid verloren is met de ca. 6-7000 faillissementen per jaar, nu door "maatregelen" weer zal goed gemaakt worden? Dat de verdwenen bedrijven weer zullen uit de grond rijzen, nadat zoveel kapitaal verloren is gegaan? Fabeltje! De maatregelen worden te laat genomen door kortzichtigheid