Alle dossiers terug naar bisdom

vtm.be

Alle dossiers die in beslag zijn genomen bij de huiszoekingen in het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen en in de woning van kardinaal Danneels, moeten teruggegeven worden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist.