Methadon

"Methadon is ook een drug" (HBvL 03/03/03). Hierna afschrift van een persoonlijk gesprek dat ik in 1994 toevertrouwde aan mijn dagboek:

A.M.

"Een behandeling met Methadon normaliseert het normaal gedragspatroon van de heroïneverslaafde(n) en laat hen toe een normaal leven te leiden én normaal hun dagtaak uit te voeren. Na de omschakeling van heroïnegebruik naar een begeleide methadon behandeling, vormen ze geen gevaar meer voor de samenleving - er is geen noodzaak meer tot criminaliteit - het onttrekken aan het milieu voorkomt tevens het verspreiden van AIDS. Volgens dr. Vincent P. Dole (U.S.A.) berust de methadonbehandeling op de receptorentheorie. De hersenen bevatten receptoren voor opiaten. De heroïnegebruiker ontregelt dit receptorenmechanisme. Dit is in feite de omschrijving voor het begrip "verslaving". Enkel het L-ISOMEER Methadon kan dit receptorenmechanisme opnieuw regelen. Het opnieuw regelen via toediening van Methadon MOET dagelijks via een bepaalde éénmalige dosis toegediend worden (40 tot 60 mg) Om een juist resultaat te bekomen dient de toegediende dosis in het bloedbeeld 01 Mu te bedragen. De werking van methadon heeft bij dergelijke toediening eenzelfde werking als DIGITALIS heeft voor hartpatiënten."

"Refertes: 1. Dr. Vincent P. DOLE ontving de Albert LASKER Award in 1988 voor zijn methadononderzoek; dat hij deed en beschreef aan het Rockfeller University Hospital JAMA, november 1988, blz. 3025.

2. Current Medical Diagnose & Treatment van 1980 en 1983.

3. Pd Clin of Nord-America April 1987 - Clinical Independency blz. 360 en 361."

Besluit: Methadon kan NOOIT als "drug" omschreven worden. Het is wel degelijk een geneesmiddel. Anders zouden alle specialisten die heroïneverslaafden behandelen met methadon moeten vervolgd worden voor het dealen van drugs.