Kindje Jezus van Praag

Kindje Jezus van Praag verhuist naar Tongerlo (HBvL 8 en 9 februari) Als Provinciale Overste van de Zusters en tevens verantwoordelijke uitgeefster van dit tijdschrift zou ik langs deze weg willen aankondigen dat de Congregatie van de Zusters van de HH. Harten (België) volgende beslissing heeft getroffen aangaande het bedevaartsoord Kind Jezus van Praag en het "Klein in Werk' te Tongeren. Dit besluit is er gekomen na een intens gebed, een lang onderscheidingsproces, onderhandelingen en velerlei contacten. Wij zagen het niet langer meer haalbaar om dit apostolaatswerk zelf verder te zetten. Daarom besloten we ik vestiging van het heiligdom van het Kind Jezus van Praag te verplaatsen, over te hevelen van de stad Tongeren (Provincie Limburg) naar de nieuw gerestaureerde abdijkerk van de Paters Norbertijnen te Tongerlo - Westerlo, gelegen in de provincie Antwerpen. Een poster en programma zullen weldra ter beschikking zijn in ons heiligdom. De officiële overbrenging van het beeld van het Kind Jezus zal gebeuren op 25 oktober 2003 (historische datum waarop het beeld van het Kind Jezus in 1894 aankwam te Tongeren). Bedevaartsprogramma en redactie van het tijdschrift lopen gewoon verder zoals andere jaren vanuit Tongeren tot en met 25.10.2003. De Norbertijnengemeenschap van Tongerlo bereidt zich ondertussen voor, om de redactie van ons tijdschrift "Ontmoeting" over te nemen en te integreren in hun eigen tijdschrift. Zij zouden ook in de toekomst instaan voor een tweetalig tijdschrift.

Zuster José Vivys, provinciale overste ss.cc. en verantwoordelijke uitgeefster 'Ontmoeting' - Hever

Bij deze gelegenheid wens ik mijn oprechte dankbaarheid te betuigen aan alle medewerker(sters). Jarenlang gaven zij het beste van zichzelf in samenwerkingsverband bij dit apostolaatswerk - in de volksmond gekend als het "Klein Werk van het Kind Jezus'.

Deze plaats werd een genadeoord voor veel mensen. We laten echter de lezers van ons tijdschrift "Ontmoeting", pelgrims en talloze mensen die in Vreugde en verdriet een luisterend oor bij ons vonden niet als wezen achter. Naar het voorbeeld van Johannes de Doper willen wij hen doorverwijzen naar het nieuwe oord: de Norbertijnenabdij te Tongerlo. Daar vinden we diezelfde Jezus terug in zijn kleine grootheid, in zijn grootse kleinheid, in zijn koninklijke menselijkheid, zij het dan omringd en omkaderd van een andere spiritualiteit dan die van de HH.Harten.

Mocht het kind Jesus ook daar een oaseplaats vinden om zijn genaden door te geven, mocht Hij -net zoals bij zijn 'gastvrouwen'- ook daar gezocht, gevonden en aanbeden worden bij zijn nieuwe 'gastheren'. Dit is mijn en onze hoopvolle wens als Zusters van de HH.Harten.