Verzuring

Verkeersboetes die niet meer normaal zijn. Het zal je maar overkomen als je zoon of dochter zonder licht rijdt met zijn/haar fiets. Als je even de concentratie verliest en te snel rijdt, dan word je in dit land beboet als een crimineel. Als ik in het Hasselt kom van minister Stevaert, voel ik mij echt in een politiestaat.

Johan Mareels - Tongeren

Esthetisch is anders. Maar ik heb een slogan voor Hasselt waar ik indien niet nodig niet kom, 'Bedankt voor het gezellig winkelen, en laat de flitspalen ook even rinkelen!". Ik kom veel in Wallonië, en heb daar nog geen flitspaal gezien. Als er dan toch pariteit moet zijn in de regering, dan ook met de flitspalen want nu betalen de Vlamingen weer eens alles. Economisch gaat het hier ook voor de wind! 70% van de bedrijfsleiders wil hier weg, en waarschijnlijk zullen de komende maanden nog bedrijven hun biezen pakken en sluiten. De pomphouders hebben momenteel 25% minder omzet wegens te dure brandstof en omdat hun klanten schrik hebben om te rijden wegens boetes. Nu gaat men ook nog de koerier en expressdiensten aanpakken. Met begrenzers of met schijf rijden. Van mij mag het, op voorwaarde dat men het in heel Europa doet. Niet zoals nu dat de Belgische transportbedrijven, terecht met alles en nog wat in orde moeten zijn en de buitenlanders (vooral de niet EU-landen) hier ons brood komen afnemen omdat zij niet aan die voorschriften voldoen. Ziekenhuizen en andere nutsinstellingen geraken moeilijk aan hun

centen, omdat het hier waarschijnlijk zo goed gaat? BTW en belastingen staan hopeloos achter met het innen van geld omdat de bedrijven niet meer betalen. Waarschijnlijk ook omdat het hier zo goed gaat? Tot slot. Aan allen die denken dat ze minder belastingen zullen moeten betalen geef ik toch nog een goede raad mee voor U op 18 mei naar het stemhokje gaat. Laat uw belastingsbrief invullen voor 1 mei. Trek daar dan nog eens al wat U verleden

jaar hebt moeten meer betalen af, (grondbelasting-zorgverzekering-verzekeringen algemeen, enz. enz.), dan zullen velen van ons tot de vaststelling komen dat ze niet minder maar een pak meer betalen. Wel minister Stevaert, U ging de maatschappij ontzuren, ik denk dat de zuurtegraad nog nooit zo hoog is geweest.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer