Tandbederf

Wij tandartsen zijn aangenaam verrast door het decreetsvoorstel van volksvertegenwoordiger Swennen. Ook wij zijn wat ontgoocheld, dat ondanks de jarenlange inspanningen van de tandartsenvereniging en de vele CLB-medewerkers, de kinderen in de provincie Limburg meer tandbederf vertonen dan elders in het Vlaamse land. Eén duidelijke oorzaak ligt niet dadelijk voor de hand maar zal zeker multifactorieel zijn.

Tandarst J. Hoffbauer - Zutendaal

Het rekent volksvertegenwoordiger Guy Swennen tot eer om in deze materie de koe meteen met de horens te nemen, want alleen vroege detectie (tussen 4 en 8 jaar) en regelmaat kan de risicogroep met veel tandbederf opsporen en accuraat begeleiden om zo'n stralend gebit voor de toekomst te behouden.

In dit geheel moet zeker de rol van het onderwijs, CLB en de ouders (ook zij die het Nederlands niet machtig zijn) duidelijk omschreven worden evenals de centrale rol van de huistandarts. Ook het statuut van een gebitsconsulent in de scholen voor de halfjaarlijkse controle vraagt om verduidelijking.

In de scholen blijven wij pleiten voor een optimalisatie van de sanitaire voorzieningen zodat tandenpoetsen ook mogelijk is na het middagmaal.

Alleen door het doortastend te werk gaan, kan de score van tandbederf in onze provincie een drastische wending krijgen, vergelijkbaar met de rest van Vlaanderen en onze buurlanden.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer