SP.A en Margriet

"SP.A heeft geen Margriet nodig" , dixit senator Louis Tobback in ,de krant op zondag van 02 maart 2003.

Michel Cremers - Zonhoven

Het stemt hem bovendien ook gelukkig dat zijn partij niet meedoet aan de vedettencultuur, die sommige partijen tentoonspreiden. Hij zegt luidop :" Ik begrijp echt niet wat een Margriet Hermans de politiek heeft bijgebracht ".

Die vraag heb ik mij nog nooit gesteld, omdat ik weet welke verdienste Vlaams parlementslid Hermans op haar politieke palmares heeft staan. En dat is bitter weinig. Zij was ooit in de belangstelling omdat de politica zich druk maakte over het weinig aantal Nederlandstalige liedjes dat door de verschillende radiostations gedraaid werden. Daarenboven was ze één van de voortrekkers van de fameuze verkeersboetecampagne. Wat dat de politiek heeft bijgebracht, ik denk van niets.

Ik heb ze niet weten op de bres staan voor burgers die hun werk kwijt zijn, die een gehandicapte in de familie hebben of een autistisch kind dat niet kan geplaatst worden. Deze lijst kan, jammer genoeg, nog veel langer gemaakt worden.

Tobback zoekt politiek bekende Vlamingen. Wel, ik hoop dat hij ze vindt. Beter gezegd, hij heeft ze al in huis, alleen zou ik willen dat zijn vedetten de mensen de politieke waarheid zouden vertellen. Dat betekent dat Sinterklaas Stevaert de mensen zegt dat er in deze wereld alleen het zonlicht gratis is. Dat Vandenbroucke ophoudt op te scheppen met zijn maximum faktuur

die voor een minimum (10% )van de bevolking soelaas brengt. Men moet immers bijna aan de bedelstaf zijn om in aanmerking te komen voor de maximumfaktuur. Dat diezelfde minister zorgde voor zeer dure medicamenten en alle burgers in dit land zuiver 10% korting op hun geneesmiddelen afnam.

Dat Vande Lanotte de mensen geen rad voor ogen moet blijven draaien met zijn Zilverfonds. Waarbij hij de verkeerde indruk wekt dat er tegelijkertijd staatsschuld wordt afgebouwd en een spaarpotje wordt aangelegd tegen de te verwachten vergrijzing.

Een financieel bulletin van de BBL, juli/augustus 2002 zegt het zo :" Het is merkwaardig dat sommige politici enerzijds met de geconsolideerde begrotings- en schuldcijfers zwaaien waarin de activa van het Zilverfonds reeds zijn verrekend om zo de gezondheid van de overheidsfinanciën te illustreren, en tegelijkertijd uitpakken met de opgebouwde spaarpot van het zilverfonds. Of hoe men hetzelfde geld twee keer kan gebruiken om de kiezer gelukkig te maken ", einde citaat.

Waar de bevolking nu het beste mee gediend is, de leugens van de SPA of het bekende Vlaming zijn van Margriet, mag ieder voor zich uitmaken..

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer