Diabetici

Er is blijkbaar op jullie site alleen de mogelijkheid om deze te lezen, maar absoluut niet om die te posten.

Ludo Vennekens - Houthalen

Of het zit enorm goed verborgen ! Gelieve dit door te spelen als het kan. Met ganzenpen en inkt zal het wel even duren !

Onderwerp : Tavernier en de anti-rook-campagne. En de diabetici ?

Mijn vrouw is diabetica en rookt niet, terwijl ik al ongeveer 40 jaren rook. Heel beleefd, niet te dicht bij haar en enkel in door mijn vrouw aangeduide plaatsen.

Terwijl ik zorg voor zijn pensioen(na 2 jaren minister te spelen verdient ge zoveel als Ghyselinck toen hij de putten sloot, maar voor de rest van Uw

leven, alle 250) en zijn ongelofelijk hoge wedde door mijn roken, en daardoor zal ik ook snel te sterven, wat de Belgische Staat een fortuin bespaart, want dat Zilverfonds kan dan weer rijker worden,.

Maar de aandoening van mijn vrouw wordt zelfs niet als ziekte erkend in dit land !

Wat een ellendige zeveraars !

Ik ben de bron van alle ellende, terwijl de behandeling van mijn vrouw ons persoonlijk kleine fortuinen kost. Hun zal het absoluut worst wezen !

Die man heeft duidelijk alle vorm van proportie verloren, net zoals de rest van de Groene en Rode Terreur(dat geeft dus bruin samen), die maar zoiets proklameren zonder enige wetenschappelijke of mathematische basis.

Dat ik iets eerder zal aftaaien heb ik allang aanvaard, en dat zal de belastingbetaler een fractie kosten van de mensen die nooit gerookt hebben

en in heel ellendige omstandigheden sterven, nadat meerdere ledematen moeten afgezet worden. Meestal blind ook !

De doktoors zullen wat dikwijlder golf kunnen spelen denk ik. De ministers doen niet veel anders. Waarom zoudt ge ook iets doen als ge rijk zijt als Croesos en zo lang zult leven als Methusalem ? Zonder ooit in Uw leven een dag gewerkt te hebben ?

Omdat ik veel meer belastingen betaald heb dan de gemiddelde Minister, doe ik zelfs verlies door hier te wonen. Ook heel stom dus ! Ik zal eens kijken waar mijn belastingbijdrage nog gewaardeerd wordt ! Ergens waar er geen Groenen zijn misschien ? En da's heel gemakkelijk gevonden want die luizen vindt ge vooral hier. Waar het goed was !

Ludo Vennekens

Houthalen.

lvenneke@pi.be

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer