Roze Leeuwen en NV-A

De inkt in het Staatsblad was nog niet droog toen advocaat Matthias Storme

Cris Tits - Leuven

(die ooit nog een plaatsje hoopte te krijgen op de Senaatslijst van de N-VA)

aankondigde dat hij de wet, die het huwelijk openstelt voor mensen van

hetzelfde geslacht, zou aanvechten voor het Arbitragehof.

Storme doet dit alles naar eigen zeggen in opdracht van "een aantal

personen" en zijn verzoekschrift "zal uitdrukkelijk stellen dat het verzoek

niét handelt over de vraag of voor gelijkgeslachtige koppels een

burgerrechtelijke instelling kan worden ingevoerd met een aantal kenmerken

van het huwelijk".

In 'normale mensen'-taal zou je dit als volgt kunnen samenvatten: "de

duurzame relaties van homo's of lesbiennes mogen een officieel kader

krijgen, maar de term 'huwelijk' zien we liever voorbehouden voor

heterokoppels."

Storme zegt dat zijn klacht onder meer een beroep zal doen op de leer van

het "Distanzgebot", zoals te vinden in de rechtspraak van het Duitse

Grondwettelijke Hof. Wie dus dacht dat de olijke Matthias enkel dweepte met

de traditionele gezinswaarden en de hereniging van de Noordelijke en

Zuidelijke Nederlanden wordt vandaag op zijn plaats gezet. Deze koene Ridder

in de orde van de Vlaamse Leeuw houdt blijkbaar ook van Duitsland. Want in

Duitsland werd de beschrijving van een huwelijk destijds ingeschreven in de

grondwet en die stelt vandaag nog altijd dat een huwelijk de verbintenis is

tussen man en vrouw.

Toen enkele vooraanstaande conservatieve politici de Duitse uitvoering van

het homohuwelijk aanvochten, oordeelde het constitutionele hof bij onze

oosterburen, dat de wet op het "Homo-Ehe" geen afbreuk doet aan de

waardering en grondwettelijke bescherming van het traditionele gezin. Door

deze bindende uitspraak van het "Bundesverfassungsgericht" kunnen

tegenstanders van de wettelijk geregelde homoseksuele relatie zich vandaag

en in de toekomst niet meer beroepen op die paragraaf in de Duitse

grondwet...

In België spreekt de grondwet echter geen expliciet waardeoordeel uit over

de titel 'huwelijk', noch over de feitelijke samenstelling van het echtpaar.

Op de grondwet kunnen tegenstanders van het Belgische homohuwelijk zich dus

niet beroepen. Wel oordeelde de Raad van State eerder al, in een advies aan

de regering, dat het huwelijk voorbehouden diende te blijven voor

hetero-paren.

In dit licht zou je kunnen vermoeden dat Storme en "een aantal personen"

gokken op de instelling van een op een huwelijk lijkend partneriaat voor

holebi's en hopen op de exclusiviteit van de huwelijkstitel, naar analogie

met het Duitse antwoord op de vraag naar een administratieve regeling van de

homoseksuele relaties. Maar daarvoor moeten ze dus wel eerst de verbreking

vorderen van de wet op de openstelling van het burgerlijk huwelijk...

Onder de indruk zijn wij niet, maar we vragen ons vandaag wel af of Matthias

Storme ingehuurd werd door "de andere klok" of een schare waanzinnige

figuren als Alexandra Colen, die de holebi's ervan beschuldigen de

maatschappij te ontwrichten?

Onze boodschap aan alle holebi's en helderdenkenden bij de N-VA luidt:

jullie erin, maar Storme eruit !

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer