Maaswater

Het gehakketak van geputeerde Math. Vestjens op de Vlamingen begint ondertussen wel erg op kwade wil van zijn kant te lijken. Dat het Grensmaasproject niet opschiet, ligt helemaal in Nederlandse handen, juist door de onwil om ook maar één euro in het project te steken (eis van budgetneutraliteit): hoogwaterbescherming mag in Nederland niets kosten. Voor natuurontwikkeling is geen cent beschikbaar. Alle kosten moeten gedekt worden door de opbrengst van de grindwinning.

René Thewissen, Maaslandse MilieuAktie - Lanaken

De uit de pan swingende kostprijs is juist de reden dat de

Nederlandse provincie Limburg de drie Vlaamse Boertienlocaties (Hochterbampd, Herbricht en Hal-Kotem) uit het voorligggende plan gekieperd heeft.

Vlaanderen wil wat graag deze werken uitvoeren, als Nederland voor de kosten opkomt. Maar omdat het project alsmaar duurder werd, schrapte Nederland als eerste de werken aan Vlaamse kant.

Trouwens, planologisch staat Vlaanderen al veel verder dan Nederland: de noodzakelijke Gewestplanwijzigingen zijn reeds in 2001 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Nederland moet daar nog aan beginnen.

Sterker nog, in Herbricht is al met de uitvoering gestart: een eerste woning in het winterbed is afgebroken. Daar zwijgt de heer Vestjens over. Hij heeft een eigen geheime agenda. Om te besparen op ingrepen in eigen provincie schuift hij het probleem door: België en Frankrijk moeten retentiegebieden aanleggen, die vollopen bij hoge Maasstanden. In deze regio is er maar één mogelijke locatie: het mijnverzakkingsgebied van Eisden. Een totaal onzinnige vraag: zie je al dat Vlaanderen heel het verzakkingsgebied laat onderlopen, omdat dat de heer Vestjens beter uitkomt tegenover zijn eigen kiespubliek?

Tijdens iedere inspraakronde was het juist de vraag van milieu- en natuurbewegingen om de Maas aan beide zijden van de grens als één geheel te beschouwen. Maar ook dat wordt steevast (onder het mom van tijdsdruk) door de Nederlandse projectorganisatie De Maaswerken geweigerd: bvb voor het MilieuEffectRapport dat in april 2003 zal afgeleverd worden, wordt geen rekening gehouden met de ingrepen aan Belgische kant.

Dat het Grensmaasproject zoveel lood in de vleugels heeft, komt door het feit dat het steeds meer een grindpoject in plaats van een groen- of veiligheidsproject geworden is. Ook Vlamingen hebben dat door, Mijnheer Vestjens.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer