Kim Geybels

Persmededeling N-VA: “Kim Geybels heeft haar ontslag aangeboden wegens ernstige persoonlijke problemen.” Kim zelf: “De partijleiding heeft mij gevraagd om ontslag te nemen”. Nog een geluk dat we niet in het Japan van vorige eeuw leven, Harakiri zou wel heel pijnlijk geweest zijn. Op basis van wat in de kranten verschenen is moeten we concluderen dat de 28-jarige spoedarts haar hormonen niet onder controle had en een onbetrouwbare leegloper achterna vloog, recht in een drugsverhaal en haar ondergang. In deze moeilijke regeringsonderhandelingen kan N-VA zich geen sex- en drugsverhalen - van haar bevallige senator - permitteren. Einde verhaal, ware het niet dat het politieke bedrijf veelal niets anders is dan overspel, bedrog en smeerlapperij in de fluwelen zachtheid en verborgenheid van salons en hotelkamers. Persoonlijk vind ik het jammer dat een talentvolle jonge dame, een spoedarts, niet meer controle had over haar handelen. We zijn allemaal jong geweest, en weten dus dat eens de vlam in de pan geslagen we er meestal nog ’n scheutje bijmengden. Bij de huidige N-VA top is niemand ooit jong geweest, dat scheelt natuurlijk. Het meer dan 80 miljoen euro per jaar kostende oubollige overbodige Senaat zal dus niet door jonge politici afgeschaft worden. Het oude regime leeft verder in verhulde gewaden van valse eerbaarheid.

xx

Kim het ga je goed, en veel sterkte gewenst.