Geslacht op bestelling

'Eerste kinderen met geslacht op bestelling geboren' (HBvL 08/02/03). Het artikel, op de voorpagina nog wel, getuigt volgens mij van weinig kritische reflectie. Ik krijg het gevoel een reclamefolder 'pro sexing' te lezen.

Laurens Dhaenens - Lovendegem

Van een christelijke krant verwacht ik echter een ethisch debat aangaande dit gevoelig thema. Worden fundamentele zaken zoals het biologisch evenwicht niet verwaarloosd?

Als trouwe lezer wil ik naast de feiten, ook graag de opinie van mijn krant horen. Misschien iets voor een volgend precair onderwerp?