Mens en dier

Ik voel mij steeds meer geërgerd door de reacties die gegeven worden op beelden die op TV of in de krant verschijnen. GAIA, de vereniging die opkomt voor de dieren, moet maar enkele beelden tonen over wat koeien, tijgers, of olifanten, en er worden artikels aan gewijd en dadelijk maatregelen genomen om de toestand van deze (enkele) dieren te verbeteren. Terwijl ik tijdens deze week van de Damiaanactie, waarvan elke dag schrijnende beelden van MENSEN (en zo zijn er honderdduizenden) op TV verschijnen heel weinig daadwerkelijke reacties van hogerhand lees, die hieraan iets willen doen. Wat hebben dieren meer dan mensen, of zijn die dieren meer waard dan mensen? Moet het mensenleed enkel opgelost worden door vrijwilligers ? Ik betaal liever belastingen om mensen van bij ons en in de ontwikkelingslanden (die nu worden uitgebuit) te helpen en te genezen, dan om ministers te betalen die zich bezig houden met futiliteiten, waarbij onze landbouwers en circusmensen hun brood moeten verdienen. Als alle mensen gezond zijn en voldoende kunnen leven, dan zullen ook de dieren goed behandeld worden.

Jos Lenders - Peer