Nihoul

Na zes jaar onderzoek én ongeveer acht jaar na de feiten, weet het gerecht nog altijd niet wie Julie en Melissa heeft ontvoerd en waarom. Maar van één zaak is ze zeker : Nihoul heeft er niets mee te maken.Daags voor het vonnis van de raadkamer van Neufchateau kreeg Carine Russo een dagvaarding van de correctionele rechtbank wegens "lasterlijke aantijging" tegen een onderzoeker. Is dit niet een wereld op zijn kop?

Georges Houtmeyers - Genk

Een moeder van een vermoord meisje naar de correctionele rechtbank én Nihoul buiten vervolging voor de ontvoering van de kinde-ren. Ik heb de indruk dat Nihoul absoluut niet naar Assisen mag want hij zou misschien wel eens de band kunnen zijn tussen kinderrovers als Dutroux én de klanten. Nihoul heeft ooit eens gezegd dat hij een lange arm had, zo lang als de Donau. Dat lijkt wel zo te zijn. In febru-ari 1998 citeerde de parlementaire onderzoekscommissie omtrent de bescherming in de zaak Dutroux een indrukwekkende lijst van rechters, politici, politieagenten en ambtenaren die tus-senbeide kwamen ten gunste van Nihoul of op zijn vraag om vervolgingen te laten verdwijnen of om miljoenenschulden weg te werken. Al die mensen zijn nooit lastig gevallen. De Com-missie besloot dat het ging om "vriendendiensten". Het arrest van de raadkamer van Neufcha-teau kunnen we dus het beste zien als een laatste "vriendendienst".