Alimentatiefonds

De oprichting van het alimentatiefonds zal zeker een verbetering brengen in het leven van vele alleenstaande ouders, die langs de gewone weg het alimentatiegeld niet (meer) krijgen waarop ze recht hebben. Na zoveel jaren eindelijk een oplossing voor iets dat al veel miserie heeft veroorzaakt.

Naam en adres bekend bij de redactie - -

Nu blijft er voor onze parlementariërs een ander probleem op te lossen dat zich vaak voordoet wanneer ouders uit mekaar zijn, namelijk het niet naleven of het verbreken van het bezoekrecht.

Het menselijk leed dat vele van deze ouders ondervinden wanneer het contact met hun kind(eren) wordt verbroken, mag dan wel van een andere aard zijn dan bij het niet ontvangen van het onderhoudsgeld, maar daarom is het niet minder schrijnend. Hoe langer deze afscheiding bovendien duurt tussen ouder en kind, hoe groter de vervreemding en ook hoe groter de kans dat dit traumatisch is voor de bezoekouder en zijn sporen achterlaat bij het kind.