Waterellende

Bij de overstromingen van begin januari wordt door de vele slachtoffers terecht gezocht naar de schuldigen van al die ellende.

Als ik door mijn geboortedorp nabij de Maas wandel, zie ik dat de meeste huizen van vroeger gebouwd zijn met twee, drie of zelfs meer trappen boven het maaiveld.

Jaak Venken - Assebroek

Besluit: de mensen van tegenwoordig bouwen te laag. De grote schuldigen... zij die moeten goedkeuren en adviseren. De planologen en technocraten van stedenbouw.

Aan de televisie zien we, dat vooral de bewoners van nieuwe huizen of woonblokken last hebben of schade ondergaan. De oplossing is of was tweevoudig. Overstromingsgebieden zijn kwetsbare woonzones. Een overstromingsgebied indijken is maar een halve oplossing. Hoe meer dijken er zijn om het water tegen te houden, hoe hoger het stijgt binnen het ingedijkte gebied. Als een overstromingsgebied in oppervlakte wordt teruggebracht tot eenderde, vraagt men om moeilijkheden. Een teveel aan water is en blijft een teveel, daarvoor moet ruimte gezocht worden. Soms kan een spaarbekken hier een oplossing bieden, maar dan moet het bekken vóór de regenperiode leeg zijn.

Als een minister het probleem gaat oplossen met waterputten en greppels is dat de zoveelste 'groene' idee, die de tijd niet kreeg om te rijpen. Die putten met hun kleine inhoud zitten vol in een mum van tijd.

Voor de slachtoffers? Die zitten met het probleem door de onervarenheid van bepaalde overheden en ook door de schuld van architecten en bouwheren. Het huis verhogen, zoals een Nederlander deed, is een oplossing, efficiënt maar zeer kostelijk. Misschien bestaat de mogelijkheid om een gedeelte van de gelijkvloerse verdieping te verhogen, zodat het water bijvoorbeeld niet langs voor of achter kan binnendrijven. Aan de achterkant kan het huis ook beveiligd worden door een stuk dijk of een stevige muur in beton. Garages onder het huis en ook kelders zijn in kwetsbare gebieden stommiteiten van belang. Ook laag geplaatste stopcontacten voor elektrische toestellen dienen verhoogd te worden. Mits de nodige creativiteit kan voor de toekomst veel leed verholpen worden. Die creativiteit zou door de overheid moeten begeleid en gesteund worden.