thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Zonevreemde woningen

Hopelijk voelen enkele politici zich geroepen om te antwoorden op een drietal eenvoudige vraagjes.

S.M.

1. Stel: Ik bezit sinds jaren een woning in een agrarisch gebied, vergund en gebouwd volgens alle geldende voorschriften. Op een dag wijzigt de overheid de bestaande plannen waardoor de juridische situatie van mijn woning verandert. Is het dan niet de plicht van de overheid om mij daar persoonlijk over in te lichten en mee te delen welke gevolgen daaraan verbonden zijn ?

2. Is er een verschil betreffende niet-aangevraagde verbouwingen tussen zonevreemde en niet-zonevreemde woningen ? Zo nee, waarom dan alleen regularisatie voor zonevreemde woningen ? Vergunde zonevreemde woningen hoeven naar mijn mening niet geregulariseerd.

3. Stel: Er zijn 200.000 zonevreemde woningen in Vlaanderen waarvan er 100.000 kunnen worden geregulariseerd. Worden die andere 100.000 dan afgebroken ?

Wie een betere oplossing kent dan verjaring steke zijn vinger op en late zijn geniale oplossing horen ! Zo niet, laat alle zonevreemden en hun familie eens duidelijk merken in de stembus wat zij daarvan denken !

Meer over Brussels Parlement