Bloedgiften

Met veel aandacht heb ik het artikel gelezen over de stijging van plasma –en bloedgiften in Limburg. Ook Hoeselt probeert aan deze stijging zijn steentje bij te dragen door alle bloedgevers te belonen met een gratis zwembeurt in het lokale zwembad. Op die manier probeert het Hoeseltse gemeentebestuur en de Sportraad ook nieuwe en jonge vrijwilligers aan te trekken, die hun onbaatzuchtige solidariteit getuigen met de vele verkeersslachtoffers, zieken en patiënten, die een orgaantransplantatie ondergaan.

-

Voor Hoeselt betekent het ook een promotie van het gerenoveerd zwembad. Het initiatief is bovendien een nuloperatie voor onze gemeentelijke schatkist. Zo zie je maar hoe creatieve en goedkope beslissingen van lokale besturen ook een positieve bijdrage kunnen leveren op solidair en sportief vlak