BK Veldrijden

Het gaat mij om de hypocrisie van het wereldje van het veldrijden en de

wijze waarop dit tijdens het afgelopen BK tot uiting kwam.

Eerst en vooral geldt dit voor het parcours waarop het kampioenschap zich

afspeelde. Het was immers algemeen geweten dat de parcoursbouwer

(ex-bondscoach E.

A.B.

DE VLAEMINCK) zijn uiterste best had gedaan om zijn

persoonlijke favoriet Mario DE CLERCQ een handje toe te steken. Kwestie hoe

sportief een dergelijk kampioenschap dan eigenlijk nog genoemd kan worden.

Nu, het was voor mij persoonlijk dan ook een genoegen om vast te stellen dat

wieltjeszuiger (ondanks het parcours op zijn maat deed hij geen meter

kopwerk) DE CLERCQ tijdens de wedstrijd met pech kreeg af te rekenen. "God

straft onmiddellijk", dacht ik bij mezelf. Mijn hoop dat het BK aldus een

eerlijke sportieve strijd zou worden tussen de overgebleven koplopers, bleek

evenwel onterecht. De renner die tot dusver de meeste "arbeid" had

verricht - Sven NIJS - en om die reden zonder meer een "verdiende winnaar"

zou zijn geweest, stoorde zich namelijk geenszins aan de aanwezigheid van de

TV-camera's om zijn medevluchter - Limburger Ben BERDEN - tot een financiële

"regeling" te bewegen. NIJS moest namelijk vaststellen dat zijn pogingen om

sterke Ben der "af" te rijden niet bepaald succesvol waren. Gans

wielerminnend (en niet- idioot) Vlaanderen zag finaal hoe BERDEN na een

zoveelste aanzoek van NIJS "door de knieën" ging. Daar waar beide vluchters

op 500m voor de finish nog samen reden, stelde de kijker vast dat NIJS bij

het volgende beeld plots 10m voorsprong had genomen... Het spurtje van

BERDEN om de kloof te overbruggen - waarbij hij uiteraard tekort kwam - was

eenvoudigweg ridicuul, net als de bedenkelijke smoes van NIJS dat hij die

voorsprong enkel en alleen aan een superbocht te danken zou hebben. Of de

beste aldus gewonnen had, zullen we nooit weten.

Wie echter dacht dat hij (na het parcours speciaal voor DE CLERCQ en de

openlijke afspraak NIJS-BERDEN op het scherm) alle hypocrisie nu wel had

gehad, kwam evenwel nog een derde maal bedrogen uit. Zo verklaarde BERDEN na

de aankomst immers "domweg" aan een journalist dat er tussen hem en NIJS

over geld gesproken was. Toen VTM-journalist RAES de beide heren -

studiogasten in STADION - daarmee later op de avond confronteerde, en de

kijker enige eerlijkheid wel had kunnen appreciëren, bereikte de domheid (en

hypocrisie) echter haar ongekende hoogtepunt. Terwijl NIJS compleet naast de

kwestie begon te stotteren en zijn hoofd de kleur kreeg van de spaghettisaus

van BERTOLLI, trok BERDEN immers al stamelend zijn woorden terug...

Neen heren NIJS en BERDEN, de kijker is echt niet zo dom als jullie.