Letterwoorden

Eric Donckier gebruikt steevast de naam 'Verenigde Naties'

Willy Alenus - Oostende

(HBvL 13 01 03). Daarvoor verdient hij een pluim. De

terreinwagens van de VN zien wij dagelijks op TV ; zij

zijn te herkennen aan het letterwoord UN (United Nations).

Maar diegenen die ons standpunt verdedigen op het

hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York 0

met staatssecretaris Eddy Boutmans op kop,

koeterwaalsen ons dagelijks met 'de UNO' om de oren.

Zou 'progressief' misschien reactionaire woordenschat

verkiezen ? Dertig jaar geleden (!) was ik in dienst van

de Verenigde Naties. Het letterwoord UNO was toen reeds

tien of twintig jaar vroeger afgeschaft. Waarom blijven onze

gezagsdragers een minstens veertig jaar geleden afgeschaft

letterwoord hanteren ? Terwijl zij toch standvastig de enkele

maanden geleden opgedoelte letterwoorden CVP, SP en

VU mijden als de pest ? UNO = Wereldvreemdheid ?