Maria

In zijn ingezonden brief van 4 januari beweerde de heer Nijsten uit Lanaken dat Jezus geen broers en zusters had. Dit is niet juist. Op een rechtzitting in het jaar 62 wordt een tot stenigen veroordeelde genoemd: Jakobus broer van Jezus. Theologen over de gehele wereld hebben na onderzoeken in oude geschriften vastgesteld dat Jezus vier broers had, namelijk Jakobus-Joses, Simeon en Juda, alsook twee zusters. Het inschrift op de onlangs gevonden gebeente-kist uit het jaar 62 vermelde: Jakobus, zoon van Jozef, broer van Jezus. Uit bijgaand schema uit 1995 afkomstig van John J. Rousseau en Rami Arev kan men een gedeelte van de Stamboom uit het Huis Davids ontnemen.

B.Timmermans - Maasmechelen

Ook Prof. Theissen van de Uni Heidelberg en gespecialiseerd in het Jezus verhaal, stelt dat het onjuist is dat Jezus geen broers en zusters had. Ook Rome ontkent deze stelling niet.

In zijn vorige ingezonden brief stelt Dhr.Nijsten dat Maria Maagd was. Doordat de Katholiek Kerk als Dogma heeft verheven dat Maria onbevlekt ontvangen is, wordt aangenomen dat dit zo is. In de Geschriften wordt dit uitgelegd dat Maria, voor Jozef, geen gemeenschap had met een andere man.

In oude Geschriften staat namelijk dat "Jozef naar de stad Davids trok met Maria zijn verloofde die een kind verwachte. In die tijd kon men niet vooraf vast stellen of het een jongen of een meisje zou worden. Als het laatste het geval was geweest wat dan?

Jezus van Nazareth is een van de meest omstreden figuren uit de geschiedenis. Iedere religie heeft zijn eigen Jezus, en er zijn vele religies. Wie heeft de echte Jezus?

Wat te zeggen van de uit een maagd geboren Mithras op 25 december 221. De Romeinen noemden hem de Zonnegod en Keizer Aurelianus benoemde hem tot Rijksgod, in het jaar 274, zoals wij later de paus benoemden als opvolger van Petrus.

In de eerste twee eeuwen na Christus werd helemaal geen Kerstmis gevierd en wist men niets van de onbevlekte ontvangenis, Jezus werd overigens in het voorjaar geboren. De geleerden weten nog lang niet alles, wat ze wel weten dat kribbe-engel en heilige koningen niet hebben bestaan.

Op 25 december werd de geboorte van Mithras gevierd als Godenzoon, naar het Romeinse, "Natalis Solis Invicti" de geboorte van de Zonnegod Mithras dus.

Omdat er nu twee goden waren wilde een Jezus aanhanger, de Romeinse bekeerling Julius Africanus op 25 december de geboorte van Christus vieren omdat hij de eerste Godenzoon was en om de viering van Mithras te devalueren.

Hij kreeg de hele kerkleiding over zich heen omdat dit Mithras geboortedag was.

Overigens had Mithras vele gelijkenissen met Jezus, ook hij deed vele goede werken en genas zieken. Voor zijn opstijging ten Hemel had hij een laatste avondmaal met 12 volgelingen. Of Jezus zijn laatste uren met zijn Apostelen verbracht weet niemand. Zeker is wel dat hij veroordeeld en gekuisigd werd. Mogelijk heeft de latere geschiedschrijving enige zaken met elkaar vermengd.