thumbnail: null
thumbnail: null

Superboetes

Ik begrijp Jean Marie De Decker en consoorten niet. Het is zoals Dr. Coolsaet zegt absoluut noodzakelijk een mentaliteitsverandering in leven te roepen waarbij iedere chauffeur zich bewust wordt van het feit dat een auto een gebruiksvoorwerp is, dat verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Bewust rijden, nl. het respecteren van alle verkeersregels, vraagt aandacht en verantwoord gedrag. Alleen op die manier kunnen we proberen de zwakke weggebruikers en elkaar te beschermen. Zelf rijd ik met een ROB-sticker (rustig op de baan) en deze houding heeft me al vele malen geholpen om verkeersongevallen met gevaarlijke weggebruikers te vermijden.

M.P. - 3600 Genk